0


 

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van WijnSpijs B.V., de toegang en het gebruik van de website www.wijnspijs.nl, de WijnSpijs App en de producten en/of diensten van WijnSpijs B.V. Door van de website gebruik te maken en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van WijnSpijs B.V., gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden WijnSpijs B.V., editie 2022

WijnSpijs Wandeling, WijnSpijs op Maat, Wijncursussen, Wijnreizen en Affiliate programma

 1. Definities
  1. WijnSpijs Wandeling en SpeciaalBier Tour: evenement georganiseerd door WijnSpijs B.V., waarbij deelnemende bedrijven (veelal horeca) gedurende de duur van het evenement open zijn voor bezoekers op vertoon van hun toegangsbewijs. De deelnemende bedrijven staan vermeld op de website bij het corresponderende evenement en op de WijnSpijs App.
  2. WijnSpijs Walking Dinner: Evenement georganiseerd door WijnSpijs B.V., waarbij de bezoeker een twee-, drie- of viergangen verrassingsmenu heeft gekocht waarbij elke gang van het diner in een ander restaurant genuttigd wordt in de volgorde die u zelf heeft gekozen tijdens de aankoop van dit product. 
  3. WijnSpijs Op Maat: Evenement georganiseerd door WijnSpijs B.V., waarbij deelnemende restaurants en eventuele andere zaken gedurende de duur van het evenement, tenzij anders aangegeven, open zijn voor bezoekers op vertoon van een deelnamebewijs.
  4. Wijncursussen: Alle wijncursussen die Wijnspijs B.V. aanbiedt op haar website.
  5. Wijnreizen: Alle wijnreizen die WijnSpijs aanbiedt en verkoopt worden uitgevoerd samen met een aantal vaste partijen waarmee WijnSpijs B.V. samenwerkt.
  6. Deelnemende restaurants: Alle deelnemende restaurants, zoals deze vermeld staan op uw deelnamebewijs, bestellingsbevestiging, of geaccepteerde offerte.
  7. Bezoeker: De bezitter van een deelnamebewijs voor één van de producten van Wijnspijs B.V. en/of de afnemer van een ander deelnamebewijs zodra de betaling is geschied of bevestigd.
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Op alle met WijnSpijs B.V. gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten van WijnSpijs B.V. zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door WijnSpijs B.V. uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tot stand, door aankoop en betaling van één van de producten van WijnSpijs B.V., hetzij besteld via de website of rechtstreeks via één van de medewerkers van WijnSpijs B.V..
  2. Het deelnamebewijs geeft toegang tot alle deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op het deelnamebewijs, tenzij door WijnSpijs B.V. anders aangegeven op de website www.wijnspijs.nl of schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer.
 4. Prijs
  1. WijnSpijs B.V. heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
  2. Bezoeker betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door betaling via iDeal, Paypal, Bancontact of bankoverschrijving.
  3. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van het deelnamebewijs na ontvangst van de betaling.
 5. Privacy
  1. Bij het bestellen van een deelnamebewijs worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door WijnSpijs B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u mogelijk relevante (bestaande en of nieuwe) producten en diensten van WijnSpijs B.V. Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Wijnspijs B.V., ter attentie van de afdeling klantcommunicatie, WijnSpijs B.V., Lichtfabriekplein 4, 2031 TE Haarlem. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wijnspijs B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  2. De bezoeker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Wijnspijs B.V. de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt, met inbegrip van de gegevens over bezoeker activiteiten op de website en de producten en/ of diensten die de  deelnamebewijshouder heeft besteld.
  3. De Bezoeker stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden in een horeca gelegenheid tijdens de evenementen. En dat dit fotografisch materiaal ter promotionele doeleinden kan worden gebruikt.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Wijnspijs B.V. is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende restaurants en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van Wijnspijs B.V., noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om het deelnamebewijs te accepteren.
 7. Gebruik van de WijnSpijs Wandeling e-tickets
  1. Op basis van de door de bezoeker verstrekte gegevens wordt door Wijnspijs B.V. een e-ticket verstrekt. Bezoeker staat er voor in dat de aan Wijnspijs B.V. verstrekte gegevens, waaronder namen en adressen, juist en volledig zijn.
  2. Het veranderen dan wel kopiëren van de e-tickets is niet geoorloofd en wordt beschouwd als fraude waarvan aangifte kan worden gedaan bij de politie.
  3. Een e-ticket is alleen geldig in de deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op het e-ticket. Een e-ticket geeft toegang in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes en geeft recht op een door het restaurant bereid gerecht.
 8. Annuleren van de producten WijnSpijs Wandeling, SpeciaalBier Tour en Walking Dinner
  Over annuleren doen wij niet moeilijk. We boeken je gratis om naar elke andere wandeling, op elke andere datum.
  Je kunt ook kiezen voor een coupon met daarop het aankoopbedrag. Deze coupon is en blijft onbeperkt geldig voor alle producten van WijnSpijs. 
  We houden wél 1 deadline aan. We hanteren die deadline omdat we daarna alle partijen van je komst op de hoogte brengen én gaan betalen. Dat betekent onder meer dat je gerecht is bedacht en jouw tafel voor je klaar staat. Jouw sommelier is ingeroosterd en de ingrediënten voor jouw wijn-spijs combinatie staan voor je klaar in de koelcel. Na deze deadline is het dus niet meer mogelijk om te annuleren.

  Deadlines per product:
  WijnSpijs Wandeling / SpeciaalBier Tour
  Je kunt wijzigen tot vrijdag 17:00 uur

  Walking Dinner
  Je kunt wijzigen tot 24 uur voor jouw reservering.

 9. Wijnreizen
  1. Wijnspijs B.V. respecteert de ANVR-Consumenten voorwaarden op al haar wijnreizen.
  2. Reserveringskosten bedragen € 25,- per boeking. Reserveringskosten dienen tegelijk met de aanbetalingen te worden voldaan. Bij annulering worden reserveringskosten niet gerestitueerd. 
  3. Aanbetaling en restantbetalingBij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale reissom voldaan te worden. Voor vluchten geldt dat direct bij boeking 100% van de ticketreissom voldaan dient te worden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van aankomst op de rekening van Wijnspijs B.V. te zijn bijgeschreven. Als de overeenkomst binnen 6 weken vóór de dag van aankomst tot stand komt, is direct bij boeking de volledige betaling verschuldigd. 
  4. Indien de gehele reissom voldaan is (6 weken voor vertrek of eerder), worden de reisbescheiden klaar gezet op de website cq. per mail toegezonden. De reiziger wordt vervolgens verzocht de reserveringsbevestiging (het voucher) voor elke accommodatie uit te printen en mee te nemen ter afgifte aan de hotelier(s) ten bewijze van zijn betaling.
  5. Voor wijnreizen, overnachtingen, autohuur en andere geboekte diensten worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze zijn:
   • Bij annulering tot de 49e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: De aanbetaling ter grootte van 30% van de reissom,
   • Bij annulering tussen de 49e dag tot de 21e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 40% van de reissom,
   • Bij annulering tussen de 21e dag tot de 7e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 75% van de reissom,
   • Bij annulering tussen de 7e dag tot de 1e de dag voor aankomst (exclusief): 90% van de reissom,
   • Bij annulering binnen 1 dag voor aankomst, de vertrek dag of later: de totale reissom. Voor vluchtreserveringen geldt 100% annuleringskosten vanaf het moment van boeking.
   • Voor (deels) ongebruikte reisonderdelen zoals hotelovernachtingen, autohuur en andere diensten wordt geen restitutie verleend. Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan.
     
 10. Affiliate Programma
  ToepasselijkheidOnderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Wijnspijs.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Wijnspijs.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard. 
 11. Deelname Affiliate Programma
  1. Het is ter beoordeling van Wijnspijs.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Wijnspijs.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. Het Affiliate Programma is uitsluitend bedoeld voor websites van aan wijnspijs wandelingen deelnemende restaurants, food bloggers, culinaire magazines, uitgaanstip websites, enz. en NIET voor particulieren die met een affiliate code een persoonlijke korting proberen te bewerkstelligen op aankopen bij Wijnspijs B.V.
 12. Algemene toelatingseisen affiliate programma
  1. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  2. De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  3. Deelnemende websites bevatten hoogwaardige content, dit ter beoordeling van WIjnspijs B.V.
  4. Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van Wijnspijs.nl dient zich te onthouden van:
   • Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter,
   • Misleiden van derden,
   • Schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden,
   • Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten,
   • Conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Wijnspijs.nl, discriminerend of aanstootgevend karakter,
   • b.t. Email - Opname van links naar Wijnspijs.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.
 13. Affiliate vergoeding
  1. De affiliate partner ontvangt in overleg met Wijnspijs.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Wijnspijs.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Directe verkoop van Wijnspijs.nl - producten op de website van de affiliate partner is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijnspijs B.V.
  2. Affiliate uitbetalingen gelden voor alle produkten die Wijnspijs B.V. aanbied via haar website behlave voor de verkoop van wijnreizen. Deze zijn uitgesloten.
  3. Links,Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van bovenstaande bepalingen.
  4. De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Wijnspijs.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Wijnspijs.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.
 14. Affiliate betalingen
  1. Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 100,00 euro of meer is gerealiseerd.
  2. Rekeningnummers, uitbetaling geschiedt via bankoverschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner.
 15. Beëindiging Affiliate overeenkomst
  1. Wijnspijs B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Wijnspijs.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.
  2. Uitsluiting als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.
 16. Schade Affiliate programma
  Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Wijnspijs.nl affiliate programma zal door Wijnspijs.nl op de overtreder worden verhaald.
 17. Aansprakelijkheid
  B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.
 18. Overige bepalingen
  1. Wijnspijs B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bezoeker wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail. Indien bezoeker niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt bezoeker geacht daarmee in te stemmen. Een uitzondering wordt gemaakt voor situaties van overmacht waarbij het bestaansrecht van het bedrijf in gevaar komt en daarom niet anders kan dan afwijken van haar Algemene Voorwaarden.
  2. Wijnspijs B.V. mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.
  3. Wijnspijs B.V. is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Bezoeker geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.
  4. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  5. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
  6. Indien u een online wijncursus besteld gaat u er mee akkoord dat wij uw adresgegevens delen met de leverancier van de wijnen, zodat deze ook daadwerkelijk bij u afgeleverd kunnen worden.